Monday, November 2, 2009

ќе ти....

Ќе ти купам облак, пиле мое
да го јавнеш, да се стуткаш,
да те покрие, да те успие,
кај мене да те донесе

Ќе ти купам ветер, мило мое,
ќе го дувнам во твојата коса,
да си легнеш, да го гушнеш,
да те завитка, да те стопли,
кај мене да те донесе

Ќе ти купам трактор, сонце мое,
ќе ја изорам земјата за тебе.
Со боси нозе да стапнеш на неа,
да ја мириснеш, да те мирисне,
да те осети, да те познае,
да ти шепне тајна голема...
тајна...чудесна...

No comments:

Post a Comment