Tuesday, November 3, 2009

СРЕДБА

Помнам колку
улиците се радуваа на твоите чекори
кога доаѓаше...

Поленот од липите
од својот мирис до тогаш прекрасен,
се усрами...

А јас сум го стегнала силно срцето
оти ако го пуштев
ќе излеташе
па без срце сега ќе шетав.

No comments:

Post a Comment