Monday, November 2, 2009

МАРУЛКАЗнаеш како изгледа марулка во пролет?
кинеш лист по лист...
и како одиш кон срцевината,
ливчињата се почисти и посочни,
лиги ти се полни устата
и не ги дробиш во тањирот,
едвај дочекуваш да го чуеш
рупкањето во устата.

Колку долго веќе
отвараш, истражуваш...
и еве... немам желба
да се бранам, да се кријам.
Забриши си ги лигите,
замижи за да уживаш
и...
рупкај ме...

No comments:

Post a Comment