Tuesday, November 3, 2009

ГЛУВЦИ

Kолку е голем светот...
широк и убав...
- не ќе е наш калап.

Да си се вратиме ние во станот
мал и ограничен
- како нас

No comments:

Post a Comment