Monday, November 2, 2009

/////

Те молам не говори...
не спомнувај последици
за нив веќе одамна не сакам да знам.
Желбата да ме заштитиш,
силно ја почитувам
и благоста и грижата
длабоко ме трогнува.
Но, можеш ли кажи ми
ветер во кула да затвориш?
можеш - ама лош здив на мувла ќе стане.
Не плаши се за мене,
смири се, насмевни се
моите ангели добија повишица
А тие што велиш стратегии развиваат,
не се тие опасни, ни ми можат нешто
оти...
во нивната лутина не постои силина
само е облека на немоќен гнев.

No comments:

Post a Comment