Monday, November 2, 2009

АКО...

Ами ако речев, ајде?
Ами ако зборнев тоа што чекаше да чуеш?
Ами ако изустев и притоа се насмевнев?
Тогаш?

Мислиш ќе запревме војна?
Мислиш глобалното затоплување?
Мислиш Грција ќе не' признаеше?
Тикви!

Само ќе се слизневме!
Само ќе повредевме!
Само ќе се замразевме!
Чаре?

Затоа ќе ќутиме!
Затоа ќе пукнеме!
И лигите ќе си ги бришеме...

No comments:

Post a Comment