Monday, November 2, 2009

ШТО СУМ ТИ?Што сум ти јас тебе?
- карпа што ја плискаш
кога си разбрануван
кога си вознемирен!
Ама ме рониш мили,
и полека...
полека...
песок ќе ме сториш!

Што, што сум ти јас тебе?
- Покривка твоја што те чека
да те загрне, да те топли
дури не осамне,
сонце ново дур не дојде,
дури не ја фрлиш!

Те прашувам, кажи ми,
јас тебе што сум ти?
- Болест, велиш
само болест и јанѕа си ми!
Па ме бркаш и ме клоцаш
а јас бегам...
бегам за да не добегам
да не ме викнеш,
да не нема кој
кафе да ти свари...

No comments:

Post a Comment