Tuesday, November 3, 2009

НЕСОНИЦА

Пак ли те јавна несоница
што те нема на зборното место
во паркот,
кај мовчето,
до реката,
над клупата,
во гранките на липата,
во нашето седело?

Не го сакам веќе мирисот на снегот.
Одамна ме измори спокојот.

Растрепери ги листовите,
Оживеј ги цветовите
- и мене со нив.

No comments:

Post a Comment